Samen met ouders

Op de Immanuelschool vinden we het belangrijk om goede contacten en ‘korte lijntjes’ met ouders te onderhouden. Samen zorgen we voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-73

Parro

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal Parro ontvang je berichten en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Contactmomenten

Drie keer per jaar word je uitgenodigd voor een oudergesprek. Begin van het schooljaar is dat de informatieavond. Je kunt dan kennismaken met de leerkracht en je hoort wat je komend leerjaar kunt verwachten. Aansluitend organiseren wij een bijeenkomst waarin een actueel thema centraal staat. Denk aan voeding, Kanjertraining, media of opvoeding. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen. Ook organiseren we gezellige kijkmomenten. Je kunt dan samen met je kind in de groep naar de creatieve werkjes en opdrachten komen kijken.

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.