Ouderplatform

Aan onze school is een ouderplatform verbonden. Deze groep betrokken ouders denkt met de directeur mee over de school en het onderwijs.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-74

Wat doet het ouderplatform?

De directeur gaat meerdere keren per jaar met enkele ouders in gesprek over actuele thema’s die spelen in de school. Het ouderplatform is een waardevol klankbord waarin ouders door mee te denken een bijdrage leveren aan het onderwijs.

Samenstelling

Corinda Bionda

Betty van Omme

Marianne Sonnevelt

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.