De wereld ontdekken

Op onze school leren kinderen hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Kinderen leren vaardigheden die passen bij de moderne tijd. We gebruiken lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zo veel mogelijk zelf op onderzoek uit laat gaan. Daarbij leren ze samenwerken, initiatief nemen, reflecteren en presenteren.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-56

Wereldoriëntatie

In de digitale methode Blink worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs geïntegreerd aangeboden. Thema’s zijn hierin leidend. Denk aan klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven.

Samenwerken

Samenwerken wordt in de maatschappij steeds meer gevraagd. Daar spelen we op in met ons onderwijs. In elk thema werken leerlingen samen aan projecten en een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om de opdracht te vervullen. Kinderen leren zowel van de leerkracht als van elkaar. Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt. Op school en in hun leven.

21ste-eeuwse vaardigheden

De kinderen leren vaardigheden die ze later nodig hebben om goed te functioneren in de maatschappij. Denk daarbij aan initiatief nemen, creatief denken, ICT-vaardigheden, reflecteren en presenteren. Al deze vaardigheden komen aan bod tijdens de opdrachten. Kinderen mogen zelf kiezen op welke manier ze werkzaamheden uitvoeren; de een maakt een verslag en de ander kiest ervoor om iets te bouwen. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten.

Ontdek-lab wetenschap & techniek

Het Ontdek-lab is een leeromgeving voor kinderen van groep 5 t/m 8 waarin zij ontdekkend leren met de focus op wetenschap & techniek. Het aanbod en de materialen inspireren de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het uit elkaar halen van een radio of televisie. Het stimuleert om te gaan onderzoeken en ontdekken, en daarmee successen te ervaren.

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.