Ouderraad

De ouderraad (or) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij allerlei activiteiten.

09_immanuel-36

Wat doet de or?

De or zorgt samen met school voor een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar met veel geslaagde activiteiten. Activiteiten die vanuit de or geregeld worden, zijn bijvoorbeeld de schoolreis, het sinterklaasfeest, de paas- en kerstviering. Uiteraard is dit maar een greep uit de verschillende activiteiten tijdens het schooljaar.

Verder regelt de or de jaarlijkse ouderbijdrage. Daarmee worden de verschillende activiteiten betaald. Alle uitgaven worden gedaan met akkoord van school, met als doel ze ten goede te laten komen aan de kinderen.

Samenstelling

De or bestaat uit de volgende leden:

Ouders

  • Corinda Bionda
  • Ilse Eestermans
  • Martine van Zijl
  • Miranda de Gier
  • Esther van Vliet
  • Melissa Schouten

Leerkracht

  • Marianne Karelse (voorzitter)
  • Elisabeth van Rooijen

We vinden het fijn als we een beroep op ouders kunnen doen bij het organiseren van activiteiten.

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.