Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (mr) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-110

Wat doet de mr?

De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

De mr van onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De mr vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

De mr-leden zijn:

  • Judith van Iersel (leerkracht)
  • Carlinda van Rijswijk (leerkracht)
  • Judith Scholman (ouder)
  • Monique Hoogendoorn (ouder)

Namens onze school zitten Monique Hoogendoorn (ouder) en Judith van Iersel (leerkracht) in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van TriVia.

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de mr?Schroom niet om een van ons aan te spreken! Je kunt ook contact opnemen met de mr via de voorzitter: Monique Hoogendoorn

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.