Missie en visie

Je mag zijn wie je bent en groeien in je talent, dat is het motto van de Immanuelschool. We vinden het belangrijk om onze leerlingen op alle vlakken te laten groeien, waarbij de talenten die de kinderen hebben tot ontwikkeling komen.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-108

Goede basis

Op school hebben we oog voor het maatschappelijk leven en voor het leren vanuit de Bijbel. We willen leerlingen een goede basis meegeven, zodat ze nu en later stevig in het leven staan. We maken leerlingen weerbaar en leren hun met een open blik naar de samenleving te kijken. Respect voor anderen en de wereld om ons heen staat bij ons hoog in het vaandel. Ook hebben we oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, van jongs af aan!

Het maximale uit onze leerlingen halen

De Immanuelschool sluit aan bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Door goed naar de leerlingen te kijken bepalen we wat leerlingen nodig hebben. Wij vinden het een uitdaging om vanuit onze kennis het maximale uit leerlingen te halen en hebben daarbij een hoge ambitie. We kennen onze leerlingen en hun achtergrond, en we kijken naar de totale ontwikkeling. Daarbij hebben we oog voor de verschillende talenten van leerlingen en gebruiken diverse werkvormen om deze aan te spreken. We bieden leerlingen een rijke leeromgeving.

Veilige leeromgeving en zorg voor elkaar

We zorgen voor een veilige en geborgen leeromgeving, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden structuur aan onze leerlingen, en we zijn open en positief naar elkaar toe. We hebben zorg en liefde voor elkaar vanuit onze christelijke identiteit, zowel tussen leerkrachten en leerlingen als tussen leerkrachten en leerlingen onderling. Belangrijke waarden voor ons zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid en duidelijkheid.

Een lerende en groeiende school

Als school willen we stralen, trots zijn op wie we zijn én op wat we bereiken. De school biedt een lerende omgeving voor het team en voor de leerlingen. Als team leren we van elkaar en we maken leerlingen mede-eigenaar van hun leerproces. We willen een groeiende school zijn, met leerkrachten en leerlingen die zich steeds verder ontwikkelen op alle gebieden.

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.