Onderwijs in de onderbouw

In de kleutergroepen leren de kinderen vooral spelenderwijs. Met ons onderwijs sluiten wij daarop aan. Er wordt een onderwijssituatie gecreëerd waarin kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zich steeds verder te ontwikkelen. Kleuters spelen buiten, in de klas en in het speellokaal.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-75

Inspirerende thema’s

Om de spelkwaliteit te verhogen kiezen we een thema dat aansluit bij de interesse van de kinderen. Denk aan de seizoenen, familie of de boerderij. Binnen deze thema’s wordt aandacht besteed aan spelen, creatieve en muzikale werkvormen, rekenen, spreken en luisteren, lezen, schrijven en motoriek. Dit gebeurt in de kring, maar ook tijdens het spelen met ontwikkelingsmateriaal en in de werklessen.

Ontwikkeling

Naast deze activiteiten is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school en binnen de groep. Daarnaast is het goed dat kinderen leren samen te spelen en elkaar te helpen. We gebruiken hier de lessen van de Kanjertraining voor. Zo bevorderen we onderling vertrouwen in de groep en leren kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Al op 4-jarige leeftijd beginnen we met werkvormen die het actief en zelfstandig werken stimuleren. Om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen wordt gebruikgemaakt van het observatie-instrument ‘Kijk’.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels aangeboden. Met liedjes, rijmpjes en spelletjes wordt op een speelse manier de eerste basis gelegd. Belangrijk voor later!

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.