Een goede plek voor je kind

Basisschool Immanuel is een fijne dorpsschool in Lopikerkapel. Wij heten je van harte welkom en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-91

De Immanuelschool is een protestants-christelijke basisschool met ongeveer 60 kinderen uit Lopikerkapel en het naburige dorpje Uitweg. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

Positieve sfeer

De kinderen krijgen les in een combinatiegroep, waarbij twee leerjaren bij elkaar in de klas zitten. De school is kleinschalig en iedereen kent elkaar. Dit komt de positieve sfeer op school ten goede. Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd en gaan met veel plezier naar school.

De wereld ontdekken

Op onze school leren kinderen de wereld te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. We gebruiken lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt, geven Engels vanaf groep 1 en leren 21ste-eeuwse vaardigheden aan als samenwerken, initiatief nemen, reflecteren en presenteren.

Brede ontwikkeling

Op de Immanuelschool staat de brede ontwikkeling van kinderen centraal. Goede uitleg en oefenen met rekenen, taal en lezen blijven belangrijk, maar kinderen leren ook door zelf te doen, te onderzoeken en te ontwerpen. Ze krijgen hierdoor zelfvertrouwen en ontdekken waar ze goed in zijn. Met een breed aanbod motiveren we kinderen tot leren op het niveau dat bij het kind past.

Het motto van de school is dan ook: je mag zijn wie je bent en groeien in je talent!

09_immanuel-3

Engels vanaf groep 1

Engels is een wereldtaal waarmee we ons over de hele wereld verstaanbaar maken. Het is dus van belang dat onze kinderen Engels herkennen, begrijpen en kunnen toepassen. We werken met een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8.

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.