Onze identiteit

De Immanuelschool is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-105

Kind op Maandag

Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstonderwijs. We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met hen over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is, en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We zingen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Op bid- en dankdag gaan we met z’n allen naar de kerk.

We vinden het belangrijk om aan de kinderen te vertellen en te laten zien dat God voor hen wil zorgen en van hen houdt. Concreet betekent dit dat we willen leven en werken vanuit ons geloof in God, Jezus en de Bijbel.

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.