Brede ontwikkeling

Op de Immanuelschool staat de brede ontwikkeling van kinderen centraal. Goede uitleg en oefenen met rekenen, taal en lezen blijven belangrijk, maar kinderen leren ook door zelf te onderzoeken. Ze krijgen hierdoor zelfvertrouwen en ontdekken waar ze goed in zijn. Met een breed aanbod motiveren we kinderen tot leren op het niveau dat bij het kind past.

StudioHeartbeat_09_Immanuel-109

Aanbod op niveau

Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar. We bereiken dit door goede instructies te geven en de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. Differentiatie is een vanzelfsprekendheid in de groep, zowel bij de instructie als bij het aanbod. Kinderen die de lesstof beheersen, mogen zelfstandig verder en bieden we extra uitdaging. Kinderen die het lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding.

Als kinderen behoefte hebben aan nog meer uitdaging, dan kunnen ze terecht in de Dolfijngroep. Kinderen zitten ongeveer 1,5 uur in de week in de Dolfijngroep, meestal met twee of drie jaargroepen tegelijk. Afhankelijk van de begeleiding die nodig is, is deze groep niet groter dan 10-18 kinderen. Voor onze school is de Dolfijngroep in Benschop op basisschool Eben Haëzer.

Engels vanaf groep 1

Engels is een wereldtaal waarmee we ons over de hele wereld verstaanbaar maken. Het is dus van belang dat onze kinderen Engels herkennen, begrijpen en kunnen toepassen. We werken met de methode Holmwood’s, een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8. Wij geloven in ‘leren door te doen’. De kinderen krijgen veel input, oefenen zelfstandig en werken met de originele werkvormen en materialen in de groep.

Nieuwste methodieken

Door met digitale methodes te werken, kunnen we nog beter aansluiten bij het niveau van het kind. Het werken met deze software heeft een aantal voordelen. Zo zien de kinderen meteen of hun gegeven antwoord goed of fout is en krijgen ze de kans zich te verbeteren. De leerkracht zit dicht op het leerproces van kinderen en kan direct hulp bieden als dat nodig is.

Het team

De Immanuel heeft een enthousiast team dat met hart en ziel onderwijs voor de kinderen verzorgt.